KRITERIER VID UTHYRNING

Som sökande har vi några kriterier som du behöver uppfylla.
 

  • Collegum Park tillämpar en inkomstregel som innebär att din totala årsinkomst brutto skall uppgå till lägst 3 gånger årshyran.
  • Collegium Park godkänner studenter med CSN som inkomst med borgensman (gäller 1-2 rum och kök). Borgenär ska ha en årsinkomst som motsvarar 4 gånger årshyran.
  • Collegium Park kommer att kräva goda boendereferenser, samt en kopia på inlämnat medgivande till hyresvärd eller bostadsrättsförening.
  • Godkänd kreditupplysning, inga betalningsanmärkningar godkänns.
  • Sökande ska ha fast inkomst. Följande anställningsformer är godkända: tillsvidareanställning, provanställning, projektanställning och långtidsvikariat. Om sökanden har tidsbegränsad anställning, A-kassa eller studiemedel ska inkomsten vara tryggad minst 6 månader framåt och kompletteras med borgensman.
  • Inkomsten ska styrkas med anställningsintyg med uppgift om specifik anställningsform och inkomst kompletterat med de tre senaste lönespecifikationerna, ha det i beredskap om du accepterar lägenheten.

Det här bör du känna till:

  • Vi förbehåller oss alltid rätten att välja hyresgäst.
  • Det ska under hela hyrestiden finnas en gällande hemförsäkring.
  • Vi tillämpar regler mot trångboddhet för att förhindra osunda boendeförhållanden. Antal personer som ska bo i lägenheten måste vara rimligt i förhållande till lägenhetens planlösning och storlek.