VÅRA FASTIGHETER

Våra fastigheter är belägna i bra, attraktiva lägen i Falköping och har en god standard. Nedan hittar du en förteckning över våra samtliga fastigheter.

Collegium Park är ditt lokala fastighetsbolag i Falköping

med lokaler för alla, vi har butikslokaler , kontorsytor och lägenheter