Skip to main content

Uthyrningspolicy

Uthyrning

Som sökande har vi några kriterier som du behöver uppfylla.
 På Collegium Park strävar vi ständigt efter att skapa trivsamma bostadsområden, kontorslandskap med nöjda hyresgäster. Våra uthyrare arbetar efter en gemensam uthyrningspolicy som finns till för att främja en rättvis och väl fungerande uthyrning. För att söka en lägenhet ska våra grundkrav uppfyllas och kunna styrkas.

Collegium Park tilldelas i huvudsak via köpoänggsprincipen. Det innebär att av de som anmält intresse för respektive lägenhet är det den som har högst köpoäng och uppfyller Collegium Park grundkrav som får lägenheten.

Krav på inkomstnivå

Collegium Park vill att våra hyresgäster ska kunna bo kvar i våra lägenheter och inte hamna i situation där de får svårighet att betala hyran. Av den anledningen tittar vi på inkomst i förhållande till hyran. Är det två som ska hyra lägenheten tillsammans ser vi på hushållets gemensamma inkomstnivå. Vi gör alltid en individuell bedömning i dialog med hyresgästen när det gäller inkomst och betalningsförmåga. Det är tillräckligt att det är sannolikt att du som hyresgäst har möjlighet att betala hyran vid en kalkyl av vad hushållet har kvar att leva på efter att hyran är betald.

Vi gör alltid en kreditupplysning innan vi skickar ut ett erbjudande på en lägenhet, dock max en gång var sjätte månad. Visar kreditupplysningen betalningsanmärkningar eller skulder kommer vi inte att erbjuda någon lägenhet. Är skulderna betalda måste kunden kunna uppvisa goda boendereferenser på minst två år. Uppfylls inte kraven om godtagbar inkomst, eller om en mindre betalningsanmärkning finns, kan ändå lägenhet erbjudas hos Collegium Park mot godtagbar borgen eller bankgaranti. Det är Collegium Park som avgör om en borgen är godtagbar eller inte.

Skulder och betalningsanmärkningar

Vi gör alltid en kreditupplysning innan vi skickar ut ett erbjudande på en lägenhet, dock max en gång var sjätte månad. Visar kreditupplysningen betalningsanmärkningar eller skulder kommer vi inte att erbjuda någon lägenhet. Är skulderna betalda måste kunden kunna uppvisa goda boendereferenser på minst två år.

Uppfylls inte kraven om godtagbar inkomst, eller om en mindre betalningsanmärkning finns, kan ändå lägenhet erbjudas hos Collegium Park mot godtagbar borgen eller bankgaranti. Det är Collegium Park som avgör om en borgen är godtagbar eller inte.

Godkända inkomstslag

 • Lön från arbete, anställning eller egen näringsverksamhet
 • A-kassa eller annan arbetsmarknadspolitisk ersättning
 • Studiemedel och/eller CSN-lån
 • Pension
 • Inkomst från kapital
 • Bostadsbidrag, bostadstillägg
 • Försörjningsstöd godkänt av Skövde kommun
 • Skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan (till exempel aktivitetsersättning, sjukersättning, sjukpenning, föräldrapenning)

Särskild hänsyn

Vår strävan är att få rätt kund till rätt bostad och därmed nöjda hyresgäster. Vid valet kan särskild hänsyn tas till exempelvis:

 • Medicinsk hänsyn för kunder som redan bor hos  Collegium Park
 • Särskilda samarbetsavtal med andra aktörer.
 • Socialt ansvarstagande.
 • Företag eller myndigheter som är under etablering eller utveckling.
 • Kategoriboenden med särskilda regler.

För våra hyresgäster

Lediga lokaler

Collegium Park.

Du är välkommen att kontakta oss med dina frågor.
Våra öppettider är måndag till fredag 08:00 – 16:30.

Kontakta oss

Adress
Odengatan 24 C
521 46 Falköping

©  collegiumpark.com 2024 | Powered by we are maven We Are Maven